Address:

World of music
73 Bolshaya Pokrovskaya Street
Nizhnij Novgorod
603000
Russia